18.05.2023

Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu

Ogłaszamy wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ORLEN Serwis S.A.

Warunki, jakie muszą spełniać kandydaci ubiegający się o wskazane stanowisko, a także termin i miejsce nadsyłania dokumentów aplikacyjnych, znajdują się poniżej w linku. 

CZŁONEK ZARZĄDU - ORLEN SERWIS S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Płock