O Firmie

Organy i struktura spółki

Zarząd spółki

Przemysław Iwan

Członek Zarządu ds. Bezpieczeństwa

Został powołany na Członka Zarządu Spółki ORLEN Serwis S.A. w maju 2021 r.

Absolwent Ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył też pilotażowy kierunek Master in Public Administration (MPA) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując m.in. jako urzędnik administracji szczebla rządowego i samorządowego.  

Uczestniczył w wielu projektach organizacyjnych, których celem była poprawa efektywności funkcjonowania urzędów. Przykładowo brał udział we wdrożeniu:

  • normy ISO 9001, 
  • samooceny CAF (Cammon Assesment Framework), czy
  • kontroli zarządczej wynikającej z ustawy o finansach publicznych.

Koordynował też pracę komórki wsparcia nadzoru właścicielskiego (korporacyjnego) nad spółkami z udziałem miasta stołecznego Warszawy.

W latach 2016 – 2017 pełnił rolę Dyrektora Biura Logistyki Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, gdzie nadzorował obszary zakupów, zarządzania nieruchomościami, informatyki, archiwum, kancelarii i transportu.

Sprawował też funkcje Prezesa Zarządu Spółki Euromedicus sp. z o.o., zajmującej się usługami medycznymi oraz Członka Zarządu Spółki ORLEN Eko sp. z o.o.