29.10.2021

Współpraca ORLEN Serwis z Politechniką Białostocką

ORLEN Serwis S.A. zawarła umowę o współpracy partnerskiej z Politechniką Białostocką. Spółka zyskała tytuł Partnera oraz potencjalnych wykwalifikowanych pracowników, zaś studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej szansę na zgodne z podstawą programową dla poszczególnych kierunków oraz stopni studiów praktyki zawodowe w siedzibie ORLEN Serwis.

Umowa, zawarta na czas nieokreślony, zakłada współpracę w wielu obszarach. ORLEN Serwis w ramach praktyk zawodowych przyjmie w Spółce 10 studentów w każdym roku akademickim. Najlepsi studenci wyłonieni zostaną w procesie rekrutacji, prowadzonej przez ORLEN Serwis  z udziałem opiekuna praktyk oraz w porozumieniu z Politechniką Białostocką.

W Auli Wydziału Mechanicznego 27 października br. odbyła się konferencja prasowa towarzysząca podpisaniu umowy, w której udział wzięli: dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB – Rektor Politechniki Białostockiej, Paweł Aleksander Jegier - Prezes Zarządu ORLEN Serwis S.A. oraz dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PB - Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

– Nauka i biznes to obszary, które muszą ściśle współpracować i wytwarzać synergię. Stawiamy na wykorzystywanie wiedzy w sposób użyteczny, funkcjonalny, ale również innowacyjny i rozwojowy. Dlatego zawarcie umowy z renomowaną uczelnią jaką jest Politechnika Białostocka zdecydowanie ułatwi pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników oraz otworzy wiele ciekawych obszarów współdziałania.– mówił Paweł Jegier, Prezes ORLEN Serwis.

Po uroczystym podpisaniu umowy, przedstawiciele ORLEN Serwis zostali zaproszeni do zwiedzenia Centrum Historii Politechniki, a także zapoznania się z potencjałem badawczym oraz osiągnięciami kół naukowych Wydziału. Wydarzenie zakończyło spotkanie z Dziekanami Wydziału Mechanicznego, Dyrektorami Instytutów oraz  Kierownikami Katedr.

Zainteresowaniem cieszyło się stanowisko promocyjne ORLEN Serwis,  na którym przedstawiciele Zespołu Rozwoju Kompetencji odpowiadali na pytania przyszłych praktykantów dotyczące współpracy.​