OFERTA

e-Faktura

To aplikacja, która pozwala na pobieranie dokumentów księgowych w formacie PDF. Certyfikowany podpis elektroniczny gwarantuje autentyczność pochodzenia i integralność treści dokumentów. 

Dzięki aplikacji możesz:

Udostępnić dokumenty do kontroli przez podmioty do tego uprawnione.

Drukować lub pobierać dokumenty.

Zaoszczędzić papier i pozytywnie wpłynąć na środowisko.

Szybko wyszukać i terminowo dostarczać dokumenty.

Sortować je według wybranych kryteriów.

Mieć dostęp do swoich dokumentów z dowolnego miejsca.

Przesyłanie faktur w wersji elektronicznej wymaga podpisania porozumienia w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej. Podpisane porozumienie  należy wysłać w dwóch egzemplarzach na adres: 

ORLEN Serwis S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock.