Oferta

Usługi branży automatyki

Oferujemy remonty, modernizacje i serwis instalacji przemysłowych i urządzeń automatyki. Specjalizujemy się także w analityce procesowej oraz laboratoryjnej.

Oferujemy:

 • usługi w zakresie automatyki przemysłowej związane z bieżącymi pracami konserwacyjno-remontowymi na instalacjach produkcyjnych i pomocniczych,
 • projektowanie, programowanie, rozruch oraz obsługę systemów sterowania opartych o sterowniki PLC oraz rozwiązania systemów rozproszonych DCS i blokadowych ESD, na bazie PCS7 oraz Delta-V,
 • projektowanie, instalowanie, obsługę i konserwację systemów sygnalizacji pożarowej,
 • naprawy, przeglądy i kalibracje przenośnej i stacjonarnej aparatury bezpieczeństwa technicznego – eksplozymetrów, oksymetrów, tlenomierzy,
 • kompleksową dostawę kontenerów wyposażonych w chromatografy przemysłowe Siemens, ABB i Yokogawa wraz z systemami poboru próbek,
 • transport, składowanie, instalowanie, konserwację i kontrolę szczelności źródeł izotopowej aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • naprawę, regenerację, konserwację zaworów regulacyjnych i blokadowych oraz reduktorów i regulatorów ciśnienia większości producentów znajdujących się na rynku europejskim,
 • montaż oraz serwis urządzeń i systemów klimatyzacji czy wentylacji wszelkich typów,
 • wytwarzanie i kalibrację oraz sprawdzenie czujników temperatury według Polskich Norm,
 • serwis i kalibrację przetworników elektronicznych i pneumatycznych,
 • wzorcowanie manometrów użytkowych oraz przygotowanie do wzorcowania manometrów kontrolnych i wzorcowych.

Projektowanie systemów

Oferujemy także usługi związane z projektowaniem i wykonaniem systemów telewizji przemysłowej w technologii analogowej oraz w systemie IP. Opórócz tego, specjalizujemy się w systemach kamer przemysłowych w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz oferujemy bieżący serwis systemów.

Projektowanie i uruchamianie systemów wizualizacji w oparciu o systemy:

 • HMI SCADA, 
 • Siemens – PCS7 Siemens SIMATIC, 
 • ProTool, 
 • WinCC, 
 • Wonderware InTouch, 
 • iFIX, 
 • GE Fanuc, 
 • PLCAllan+Bradley, 
 • Wago, 
 • Moeller.

Montaż oraz uruchomienia układów sterowania i automatyki

Oferujemy również usługę montażu oraz uruchomienia układów sterowania i automatyki. Zajmujemy się także systemami naważania i linii pakujących oraz logicznymi systemami sterującymi. Oprócz tego posiadamy doświadczenie w pracy z układami regulacji ciągłej.

Zobacz także