Oferta

Usługi branży elektrycznej

Oferujemy remonty i modernizacje instalacji elektrycznych oraz pomiary i badania techniczne. Zajmujemy się również elektroenergetyczną automatyką zabezpieczeniową.

Oferujemy:

 • wykonywanie wszelkich rodzajów instalacji elektrycznych: 
  • oświetleniowych, 
  • grzewczych, 
  • siłowych, 
  • odgromowych w wykonaniu zwykłym i przeciwwybuchowym;
 • budowę i uruchamianie elektrycznych układów automatyki i sterowania, w tym generatorów małej mocy,
 • uruchamianie, konserwacje i remonty układów energoelektronicznych, w tym: 
  • falowników, 
  • prostowników, 
  • UPS-ów, 
  • SOFT-START-ów,
  • pozostałych układów energoelektronicznych;
 • przeglądy i naprawy obwodów pierwotnych oraz wtórnych rozdzielni elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia, a w szczególności: 
  • układów automatyki SZR, 
  • SPZ, 
  • zabezpieczeń, 
  • sterowania, pomiarów i rejestracji zakłóceń;
 • montaż oraz uruchomienie stacji transformatorowo-rozdzielczych oraz rozdzielni niskich i wysokich napięć,
  nastawy zabezpieczeń w rozdzielniach niskich, średnich i wysokich napięć,
 • wykonywanie przeglądów oraz remontów instalacji i urządzeń elektrycznych w wykonaniu normalnym i przeciwwybuchowym,
 • przeglądy i naprawy wózków platformowych i podnośnikowych, elektrycznych i spalinowych,
 • projektowanie instalacji siły i sterowania,
 • projektowanie odgromowych urządzeń instalacji elektrycznych,
 • obsługę, konserwację oraz prowadzenie ruchu elektrycznego na instalacjach przemysłowych,
 • montaż i uruchomienie instalacji teletechnicznych, w tym światłowodowych,
 • montaż i uruchomienie instalacji alarmu pożarowego,
 • prowadzenie nadzoru budowlanego nad realizacją inwestycji w branży elektrycznej,
 • wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej,
 • monitorowanie parametrów sieci elektroenergetycznych, w tym na zawartość wyższych harmonicznych,
 • pełną obsługę baterii akumulatorowych kwasowych i zasadowych – stacyjnych i trakcyjnych,
 • pełny zakres badań i pomiarów przeciwporażeniowych, odgromowych elektryczności statycznej i innych.

Zobacz także