Oferta

Usługi branży mechanicznej

Zajmujemy się budową aparatów ciśnieniowych, remontami i modernizacją instalacji technologicznych, urządzeń dla przemysłu petrochemicznego, chemicznego, spożywczego i energetyki. Zapoznaj się z naszymi usługami poniżej.

Oferujemy:

 • utrzymanie ruchu instalacji technologicznych i pomocniczych (infrastruktura),
 • remonty i modernizacje instalacji technologicznych,
 • remonty urządzeń dla przemysłu petrochemicznego, chemicznego, spożywczego i energetyki, w tym podlegających pod UDT,
 • remonty, modernizacje i budowę instalacji centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i gazowych,
 • remonty armatury odcinającej do DN1000 PN30 MPa,
 • remonty i nastawy z odbiorem UDT zaworów bezpieczeństwa,
 • budowę nowych instalacji technologicznych dla przemysłu petrochemicznego, chemicznego, spożywczego i energetyki w formule „pod klucz”, EPC,
 • budowę obiektów przemysłowych oraz montaż urządzeń technologicznych,
 • modernizację i budowę oczyszczalni ścieków komunalnych oraz przemysłowych, w tym prace ziemne,
 • modernizację i budowę stacji uzdatniania wody pitnej oraz wód do celów przemysłowych (stacje demineralizacji, dekarbonizacji),
 • modernizacje i budowę nowych przepompowni,
 • wykonywanie i montaż konstrukcji stalowych,
 • obróbkę skrawaniem na obrabiarkach stacjonarnych: 
  • toczenie do Ø2400 mm, 
  • frezowanie, 
  • szlifowanie, 
  • wytaczanie;
 • wykonanie otworów w dnach sitowych o grubości do 1200 mm,
 • obróbkę przylg połączeń kołnierzowych bez konieczności ich demontażu specjalistycznymi urządzeniami, w zakresach średnic Ø 80-2000 mm,
 • spawanie metodami 111 (elektroda otulona), 121 (łuk kryty), 131 (MIG), 135 (MAG), 141 (TIG), 311 (gazowe acetylenowo-tlenowe),
 • ​oróbkę cieplną złączy spawanych,
 • naprawa taśm przenośników transporterowych,
 • doradztwo z zakresu spawalnictwa wszelkich typów stali i metali nieżelaznych,
 • pomiary wielkości mechanicznych, uwierzytelnianie i naprawy warsztatowych przyrządów pomiarowych.

Budowa aparatów

Zajmujemy się również budową urządzeń ciśnieniowych wg Dyrektywy Europejskiej (PED) dla przemysłu petrochemicznego, chemicznego, spożywczego i energetyki. Specjalizujemy się w urządzeniach takich jak wymienniki płaszczowo-rurowe, zbiorniki, kolumny zgodnie z EN-13445 i ASME SEC. VIII DIV. I, ze stali węglowych, niskostopowych i wysokostopowych oraz metali nieżelaznych. Ponadto zapewniamy możliwość opracowywania technologii napraw i modernizacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. Jesteśmy w stanie nadzorować te procesy oraz wykonywać poświadczenia napraw. Oferujemy również badania wizualne, penetracyjne, radiograficzne i ultradźwiękowe. 

Zobacz także