O Firmie

Dokumenty i certyfikaty

Poniżej znajdziesz dokumenty oraz certyfikaty kluczowe dla funkcjonowania ORLEN Serwis.

Polityka ZSZ wspiera strategiczny kierunek Grupy ORLEN. Nasze działania wpisują się w cel oraz kontekst Grupy, w tym wpływu jej działań, wyrobów i usług na środowisko naturalne.

Realizujemy politykę ZSZ poprzez:

 • wdrożenie, stosowanie i ciągłe doskonalenie ZSZ na zgodność z normami: 
  • o    PN-EN ISO 9001,
  • o    PN-EN ISO 14001, 
  • o    PN-N 45001,
  • o    PN-ISO/IEC 27001, 
  • o    PN-EN 3834-2, 
  • o    PN-EN 1090-1+A1, 
  • o    PN-EN 1090-2+A1, 
  • o    PN-EN ISO/IEC 17025;
 • dostarczanie usług na wysokim poziomie, 
 • monitorowanie i analizę zadowolenia naszych klientów, 
 • spełnienie wymagań, w tym wymagań prawnych i innych dla realizowanych procesów,
 • minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko, 
 • podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej naszych pracowników,
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • utrzymanie zabezpieczeń bezpieczeństwa informacji.

Przetwarzanie danych osobowych w ORLEN Serwis regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie „RODO” oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych).

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz poręczycieli pożyczek udzielanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ramach wspólnej działalności socjalnej PKN ORLEN i podmiotów, które zawarły umowę o wspólnej działalności socjalnej.

Klauzula informacyjna dla członków organów, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących:

 • oferenta,
 • wykonawcę,
 • zleceniobiorcę,
 • kontrahenta,
 • dostawcę,
 • pracowników, którzy są osobami kontaktowymi lub osób współpracujących z powyższymi przy zawarciu i realizacji umów na rzecz ORLEN Serwis.

Klauzula informacyjna dla

 • oferenta,
 • wykonawcy,
 • zleceniobiorcy,
 • kontrahenta,

będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą podlegającej wpisowi do CEIDG w tym wspólnika spółki cywilnej.