O Firmie

Organy i struktura spółki

Zarząd spółki

Paweł Aleksander J​egier

Prezes Zarządu

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ze specjalizacją Prawo Gospodarcze. Ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie Projektami i Pozyskiwanie Funduszy z UE” na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz „Rynek nieruchomości – wycena” na Uniwersytecie Łódzkim.

Od 2009 r. zasiada w organach spółek prawa handlowego:

  • BSP S.A. w Łodzi,
  • PKS sp. z o.o. w Gnieźnie,
  • Tonsil S.A. z siedzibą we Wrześni,
  • Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Łodzi,
  • Rawik sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej.

Jest również Członkiem Rady Programowej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia Radiowa w Łodzi „Radio Łódź” S.A.

Od 2006 do 2012 roku pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie reprezentował właściwego Ministra ds. Skarbu Państwa podczas zgromadzeń udziałowców w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. 

W latach 2007 – 2014 prowadził wykłady dla kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi. 

Pełnił funkcję doradcy, a następnie Zastępcy Prezydenta Miasta Zduńska Wola. Nadzorował realizację kluczowych projektów inwestycyjnych w tym rewitalizację centrum miasta Zduńska Wola wraz z budową Zduńskowolskiego Centrum Integracji „Ratusz”. 

Od 2016 r. był dyrektorem w Łódzkim Oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.