21.05.2021

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ORLEN Serwis S.A.

​Oświadczeniem akcjonariusza ORLEN S.A. z dniem 21.05.2021 r. powołano Panią Agnieszkę Żyro w skład Rady Nadzorczej ORLEN Serwis S.A. na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki pracuje od 21.05.2021 r. w następującym składzie:​​

Rafał Trzebiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Zaręba - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Renata Rosiak - Sekretarz Rady Nadzorczej

Jacek Stanik - Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Żyro - Członek Rady Nadzorczej.