6.05.2021

Zmiany w składzie Zarządu ORLEN Serwis S.A.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 05.05.2021 r. do składu Zarządu, na funkcję Członka Zarządu ORLEN Serwis S.A. powołany został Pan Przemysław Iwan.

Od 05.05.2021 r. Zarząd Spółki działa w następującym składzie:

Paweł Jegier – Prezes Zarządu, 

Przemysław Iwan – Członek Zarządu,

Maciej Moroz – Członek Zarządu,

Marko Samarowski – Członek Zarządu.