O firmie

Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych w ORLEN Serwis S.A. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie „RODO” oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych).

Informacje o zasadach przetw​arzania danych osobowych przez ORLEN Serwis S.A.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz poręczycieli pożyczek udzielanych z Załadowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ramach wspólnej działalności socjalnej ORLEN S.A. i podmiotów, które zawarły umowę o wspólnej działalności socjalnej