Kontakt

Dane kontaktowe i rejestrowe

ORLEN Serwis S.A.
ul. Chemików 7, 09 - 411 Płock

Numer KRS: 0000531983
NIP: 774-32-21-601
REGON: 360160621​

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego